Werkwijze

Het traject bestaat uit de volgende stappen

Favicon
Na het eerste contact via telefoon of mail ontvang je een intakeformulier. Het formulier bevat feitelijke gegevens en verder kun je aangeven hoe de situatie nu is. Voor mij is het handigst om vooraf al wat informatie te ontvangen en soms kan een behandeling dan eventueel al bij een eerste bezoek starten. Dit werkt voor ouders en een kind vaak prettig. Je ontvangt dan per mail de vragenlijst. Je kunt eventueel ookhier het intakeformulier downloaden en invullen. In een telefonisch gesprek kunnen we bekijken o.a. wat de hulpvraag is en waar vooral de hiaten liggen. Mocht je eerst liever een persoonlijk intakegesprek hebben dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Een intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag vanuit het gezichtspunt van jou als ouder/opvoeder te begrijpen en om met elkaar kennis te maken. Samen formuleren we dan de hulpvraag van jouw kind. Houd er rekening mee dat de tijdsduur van het intakegesprek een half uur tot een uur is. Als alle partijen zich prettig voelen na dit eerste gesprek en vertrouwen hebben in de samenwerking, stappen we het coachtraject in. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Wanneer de begeleiding gestart wordt, kan er eventueel mogelijk nog een observatieonderzoek plaatsvinden. Tijdens deze observatie worden er bepaalde zaken bekeken en bepaalde testen gedaan, welke tijdens het intakegesprek aan de orde zijn gekomen. Hierna bekijken en bespreken we samen hoe de begeleiding wordt voortgezet. De begeleiding is altijd op maat. Soms is een observatieonderzoek niet nodig en starten we meteen de behandeling. Dit doen we altijd in overleg. Soms kan het zijn dat een kind met de KIE-methode na enkele behandelingen geholpen is, maar mocht het nodig zijn om verder te werken met een reflexintegratie methode vindt de begeleiding over het algemeen eens in de 2 a 3 weken plaats.

Na de begeleiding worden er oefeningen mee naar huis gegeven. 

Na ongeveer 5 behandelingen vindt een evaluatiegesprek plaats, om te bekijken hoe de voortgang is en of we de juiste weg in zijn geslagen. 

Eerst bewegen, dan leren

Jouw kind ook in evenwicht?

Scroll naar boven